Welcome to my Travel World

► 天災


6 留言 :

 1. 最近中國真係多天災. 今次地震死左好多人.好唔開心
  [版主回覆05/14/2008 23:19:00]似乎越來越多......人在地球事實很微弱

  ReplyDelete
 2. 無能力搬離地震帶的多數是貧民,有能力近近地都搬去成都果邊
  有點矛盾,明明聲稱是盛世,一有災難就現形
  不過呢個時候無得計,有錢出錢
  [版主回覆05/14/2008 23:23:00]對~~那謂盛世,應該是國泰民安,人人有飯食...but 點解仲有咁多落後地方? 有咁多人連電燈都不知是什麼? 有咁多後生冇書讀? 有咁多人冇屋住? 有咁多......
  看了日本新聞紙,他們的地震學家說......這個地方是有地震,論理應該推測到的,就算不準,都可以有預防,但是......
  原來,真係家家有本難念的經.....

  ReplyDelete
 3. 所以真係要珍惜野  今日唔知明天事
  [版主回覆05/14/2008 23:24:00]是~~珍惜我們所擁有的!! 我們貴為大國的腳下,我們比其他人民已經是幸福到不得了!!!
  他們雖然窮,但是都是人~~~~

  ReplyDelete
 4. 睇到我好鬼心Up!
  [版主回覆05/14/2008 23:25:00]唉...看新聞,報紙.相片..... 心酸!!! 學校...死的都是後生的~

  ReplyDelete
 5. 唉~~~
  [版主回覆05/16/2008 00:12:00]每日睇報紙新聞,真係睇到眼淚流....... 今日見到入到震央區....嘩~~~乜真係爛成咁...D樓真係散哂,間學校真係冇左...工廠又冇左.....唉...唔知講咩...好DOWN....
  PRAY FOR THEM

  ReplyDelete
 6. 我已經唔想再睇....好 hurt 好 down....只知自己要努力幫忙就夠嚕~~~

  ReplyDelete

Thanks for comments

 

Translate

START BLOGGER SEP 13

Total from Yblog

Meet The Author

Hello, I'm Christina from Hong Kong.
This is my Blog about my Travel, Photography and Life.
Thank you for visit!!
xx

Contact Me via
Facebook pm
https://www.facebook.com/Christina.Skywalker
or
Email : skywalker0523@gmail.com